Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Utvalget leverte 6. februar sin rapport til finansminister Siv Jensen.

– Delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valgmuligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene, sier utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen.

Hvordan kan delingsøkonomien bidra til mer effektiv ressursbruk?

Ny teknologi endrer økonomien. Kombinasjonen av internett og smarttelefoner gjør det enklere for tilbydere og kunder å finne hverandre, etablere kontrakter og gjennomføre transaksjoner. En del av denne IKT-drevne utviklingen omtales ofte som delingsøkonomi. Delingsøkonomien kan gi fordeler for forbrukerne og fremme verdiskaping og produktivitet. Utviklingen gir også endringer i bl.a. arbeidslivet og kan utfordre eksisterende reguleringer på flere områder.

Delingsøkonomiutvalget skal vurdere både mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien. Utvalget ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen og har ellers medlemmer med bred kunnskap om økonomi, næringsliv og organisering, samt IKT, forbrukerrettigheter og konkurranselovgivning. Utvalget har også deltagelse fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen Solberg 4. mars 2016.