Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Utvalget leverte 6. februar sin rapport til finansminister Siv Jensen.

– Delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valgmuligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene, sier utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen.

Pressemelding fra utvalget
Pressemelding fra Finansdepartementet
Lysark brukt under presentasjonen
Nett-TV fra presentasjonen
Factsheet from the Sharing Economy Committee

Hvordan kan delingsøkonomien bidra til mer effektiv ressursbruk?

Ny teknologi endrer økonomien. Kombinasjonen av internett og smarttelefoner gjør det enklere for tilbydere og kunder å finne hverandre, etablere kontrakter og gjennomføre transaksjoner. En del av denne IKT-drevne utviklingen omtales ofte som delingsøkonomi. Delingsøkonomien kan gi fordeler for forbrukerne og fremme verdiskaping og produktivitet. Utviklingen gir også endringer i bl.a. arbeidslivet og kan utfordre eksisterende reguleringer på flere områder.

Delingsøkonomiutvalget skal vurdere både mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien. Utvalget ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen og har ellers medlemmer med bred kunnskap om økonomi, næringsliv og organisering, samt IKT, forbrukerrettigheter og konkurranselovgivning. Utvalget har også deltagelse fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen Solberg 4. mars 2016.

Innspill til utvalget
Delingsøkonomiutvalget ønsker å få innspill og forslag til sitt arbeid. Vi vil lese alle innspill vi får, men har ikke anledning til å besvare enkeltinnlegg.

Gi innspill her

Vi gjør oppmerksom på at innleggene vil bli publisert på våre nettsider, med mindre særlige grunner taler mot dette. Dette vil gjelde innlegg som inneholder forretningshemmeligheter, bryter med personvernet eller inneholder støtende eller upassende innhold.

Dersom du vil gi innspill, send oss gjerne en e-post: kontakt@delingsokonomi.dep.no

OBS: Det har dessverre vært en teknisk feil på utvalgets e-postkonto i tidsrommet april til september 2016. Hvis du har sendt oss e-post i denne perioden, kan den dessverre være tapt. Vi ber alle som har sendt oss innspill i denne perioden om å sende disse igjen.